คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 ม.ค. 2564
2 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 ม.ค. 2564
3 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 ม.ค. 2564
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลือนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 ม.ค. 2564
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 ม.ค. 2564
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 ม.ค. 2564
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 ม.ค. 2564
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
08 ม.ค. 2564
9 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
08 ม.ค. 2564
10 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
08 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2