ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งขวัญแก้ว และหมู่ที่ 7 บ้านบ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งขวัญแก้ว และหมู่ที่ 7 บ้านบ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 พ.ค. 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
25 เม.ย. 2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 เม.ย. 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 มี.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๕๔-๐๕ บ้านคงคาล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดร ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 ก.พ. 2565
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ก.พ. 2565
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.1154-05 บ้านคงคาล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 ก.พ. 2565
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.154-05 บ้านคงคาล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ก.พ. 2565
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67