ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 ก.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเล หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 มิ.ย. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนุ้ย หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 มิ.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมไฟ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 มิ.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยาง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 มิ.ย. 2563
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 พ.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านคงคาล้อม ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 พ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบ่อ ตำบล แม่เจ้าอยู่หัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 พ.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จั ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 พ.ค. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านคงคาล้อม ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนค ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62