ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 เม.ย. 2564
2 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
31 มี.ค. 2564
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ที่ตั้งประปาบ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ 5 บ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 ก.พ. 2564
4 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 ก.พ. 2564
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.1154-10 สายบ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (e- ดาวน์โหลดเอกสาร
43
24 ก.พ. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพังหมอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ก.พ. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส้านเอน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 ก.พ. 2564
8 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 ม.ค. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
12 ม.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๕๔-๐๙ สายประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำบ่อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
50
12 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64