ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คิวอาร์โค้ดผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหรือภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 มิ.ย. 2563
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 พ.ค. 2563
3 รายงานสรุปข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 เม.ย. 2563
4 ประกาศรับสมัครกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 ม.ค. 2563
5 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 ม.ค. 2563
6 แผนกลยุทธ์การบริการทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 ม.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 พ.ย. 2562
8 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 ต.ค. 2562
9 รายงานสรุปข้อมูลข่าวสาร ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
03 ต.ค. 2562
10 ประกาศเพิ่มเติมโครงการในเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28