ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ฐานข้อมูลตลาดสดสี่แยกบ่อล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 พ.ค. 2565
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 เม.ย. 2565
3 สรุปรายงานสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 เม.ย. 2565
4 ฐานข้อมูลแผง/ร้านค้า ตลาดสด ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 มี.ค. 2565
5 การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 ก.พ. 2565
6 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 ก.พ. 2565
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 ก.พ. 2565
8 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 ม.ค. 2565
9 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 ม.ค. 2565
10 รายงานผลคะแนนการประเมิน OIT ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34