ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 ต.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่เจ้าอยู่หัว เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำเเหน่งว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ต.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่เจ้าอยู่หัว เรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
97
10 ส.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ส.ค. 2563
5 คิวอาร์โค้ดผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหรือภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 มิ.ย. 2563
6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 พ.ค. 2563
7 รายงานสรุปข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 เม.ย. 2563
8 ประกาศรับสมัครกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 ม.ค. 2563
9 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 ม.ค. 2563
10 แผนกลยุทธ์การบริการทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29