ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
64
29 เม.ย. 2564
2 ข้อมุลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
09 เม.ย. 2564
3 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 เม.ย. 2564
4 รายงานผลแผนคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 มี.ค. 2564
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 ก.พ. 2564
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 ม.ค. 2564
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
15 ม.ค. 2564
8 รายงานข้อมูลสาธารณะ OIT ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 ม.ค. 2564
9 ข้อมูลแผง/ีร้านค้า ตลาดสดสี่แยกบ่อล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ม.ค. 2564
10 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31