ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่เจ้าอยู่หัว
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่เจ้าอยู่หัว เรื่อง การประกาศใช้เเผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) รายละเอียดตามเอกสารเเนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 199 คน