ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมุลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายละเอียด :

รายงานสุปสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ได้แก่

1. งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

3.งานบริหารงานทั่วไป กองช่าง

 


QQPULSA
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 177 คน